Het algemene gedeelte in het ondernemingsplan

Het algemene gedeelte in het ondernemingsplan is het eerste hoofdstuk van je business plan. Vanzelfsprekend na de introductie over jouw persoon.

Business data voor het ondernemingsplan

 Business data

Hier worden de handelsnaam, adres en contact details weergegeven. Ook vermeld je hier je personalia zodat de financier je kan bereiken.

Handelsnaam en rechtsvorm

Handelsnaam en rechtsvorm

Je handelsnaam en rechtsvorm worden hier vermeld. Onderzoek bij de KVK of je gewenste handelsnaam reeds in gebruik is. Bestudeer welke rechtsvorm je kiest (bijvoorbeeld eenmanszaak, V.O.F., B.V. of C.V.). Deze dient te passen bij je nettowinst en gewenste aansprakelijkheid.

Beschrijving van de dienst

Beschrijving van je dienst

Vanzelfsprekend dien je aan te geven wat je aanbiedt. Details komen later aan de orde in de sectie Product van de Marketing-mix.

Afnemers

Wie is je doelgroep? Voor een restaurant bijvoorbeeld is deze zeer breed, jong en oud ongeacht sekse zullen je restaurant bezoeken. Als je IT-services aanbiedt is je doelgroep meer Business 2 Business. Dit zonder onderscheid in type business omdat bijna elke bedrijf steunt op IT. De afnemers worden verdeeld in de secties Geografisch, Sociaal economisch, Demografisch en Psychologisch.

Positie in de markt

Hier komt een samenvatting van de concurrentie-analyse. Deze wordt uitgebreid beschreven met een concurrentie-matrix in de sectie Plaats van de Marketing-mix.


Missie en Visie en SMART-doelstellingen

Vanuit je missie en visie stel je later de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen op. Dit gaat volgens de SMART-methode.