Jaarcijfers en de jaarrekening voor een zakelijke lening of bedrijfsfinanciering.

Jaarcijfers voor een bedrijfsfinancieringAls je onderneming langer dan 3 jaar bestaat, zal de financier voor je zakelijke lening of bedrijfslening geen ondernemingsplan verlangen maar wel jaarcijfers.

Veel ondernemers mailen slechts de cijfers zonder toelichting. Dit is geen goede gang van zaken. Je zal de financier meer uitleg moeten geven voor je zakelijke financiering.

Niet slechts van :

“Graag wil ik een lening van € 150.000,- Bijgevoegd treft u mijn jaarcijfers.

Beter is van :

“De jaarrekening laat een stijgende omzet zien wegens het wegvallen van een concurrent. De brutowinstmarge laat een daling zien vanwege sterk gestegen grondstofprijzen bij de inkoop. De gevraagde financiering is voor een nieuwe geautomatiseerde machine waardoor er kan worden bespaard op onder andere loonkosten en er voldaan kan worden aan de stijgende vraag. Dit is te zien in de prognose aanvullende op de jaarcijfers welke is bijgevoegd.”

De financier kijkt ook naar dekkingswaarden van de assets op je balans, kengetallen en analyseert haar risico op de lening. Wij kunnen je hierbij helpen, deze items analyseren en adviseren.

Laat ons jouw cijfers analyseren en toelichten voor een maximale kans op een zakelijke lening. Wij kunnen deze vervolgens voor je indienen.