Marketing-mix in het ondernemingsplan

De marketing-mix is essentieel voor je ondernemingsplan.

De term “marketing-mix” is in het leven geroepen door Neil Borden, de CEO van de American Marketing Association in 1953. Het wordt nog steeds gebruikt om belangrijke beslissingen te nemen bij de uitvoering van een marketing plan.

De marketing mix is cruciaal bij het vaststellen van een aanbod of merk positionering, en wordt geassocieerd met de vier P’s: prijs, product, promotie en plaats. In diensten marketing, worden de 4 P’s echter uitgebreid tot de 7 P’s om tegemoet te komen aan de specifieke aard van diensten.

De 4 P’s :

Product

Product in de marketing-mix

Een product wordt gezien als een item welke de behoeften van de consument bevredigd. Het kan een tastbaar product zijn of een immateriële dienst. Elk product is onderhevig aan een levensduur cyclus (life-cycle) inhoudende een groei-fase, gevolgd door een volwassen fase en eindigend met een terugloop in de afzet. In de wat grotere bedrijven verrichten marketeers nauwgezet onderzoek naar de levensduur cyclus van een product en hebben aandacht voor de uitdagingen welke het gevolg zijn van het verloop van het product in deze cyclus. Ze onderzoeken ook de product mix. Evenals de positionering van het product, branding en merk uitbouw en hoe de product mix zo in te richten dat de aspecten elkaar aanvullen. In het business plan moet er aandacht zijn voor:

Assortiment;

Kwaliteit van je product of dienst;
De service die je biedt (bijvoorbeeld volgende-dag-levering, uitgebreide  betalingsmogelijkheden);

Leveranciers (welke en van welke is er afhankelijkheid).

Plaats

Plaats in de marketing-mix

Het product positioneren op een locatie welke toegankelijk is voor je doelgroep. Verschillende strategieën zijn mogelijk zoals intensieve distributie, selectieve distributie, exclusieve distributie en franchising. In het business plan moet er ruimte zijn voor:

Potentiële afnemers en hun loaties;

De aard van de concurrentie (de vier belangrijksten met hun min- en pluspunten);

Kenmerken van het gebied, online en/of offline.

Prijs

Prijs in de marketing-mix

De prijsvorming is zeer belangrijk omdat het je winsten bepaald en dus overlevingskansen. Aanpassen van de prijs heeft impact op de marketing strategie en, afhankelijk van de prijs elasticiteit van het product, ook op de vraag en sales. Bij de prijsbepaling moet je de verwachting van de klant over de waarde van je product meenemen. De ‘referentie waarde’ (waar de consument jouw product qua prijs met andere producten vergelijkt) en ‘differentie waarde’ (het vergelijken van de consument van kenmerken van jouw product met die van andere producten) zijn belangrijk.

Promotie

Promotie in de marketing-mix

Promotie is meer dan reclame en bestaat uit de aspecten advertising, public relations, verkoop organisatie en sales promotion.

Advertising kan betaald via commercials, radio en Internet (waaronder SEO, SEA, Social media), drukwerk en billboards. Public relations is niet altijd betaald en omvat press releases, sponsoractiviteiten, tentoonstellingen, conferenties, seminars of handelsbeurzen en events. Web 2.0, namelijk de kracht van de consument om reviews te plaatsen van producten welke ze hebben gekocht, is ook een vorm van public relations. Dit heeft een effect op de mond-tot-mond reclame. Het is van belang om beide kanalen, zowel online als offline, goed op elkaar af te stemmen.

De”zeven P’s” is een marketing model dat de vier P’s aanvult met “physical evidence”, “personeel”, en “proces”: Dit wordt gehanteerd als het product meer een dienst is, dus niet fysiek.

Physical evidence

Physical evidence in de marketing-mix

De ‘evidence’ geeft weer dat een activiteit heeft plaatsgevonden, zoals de aanwezigheid van een pakbon of factuur. Dit herinnert de consument er aan dat de verkoop heeft plaatsgevonden, positief of negatief.

Personeel

Een uiteenzetting van het Management-team, personeelsbeleid, salarissen, CAO etc.

Proces

Proces in de marketing-mix

De processen en systemen in de organisatie die de uitvoering beïnvloeden, zoals wachttijden.