Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in het ondernemingsplan

MVO is het verantwoordelijkheidsgevoel van een bedrijf ten opzichte van de gemeenschap en het milieu (zowel ecologisch als sociaal) waarin zij actief is. Bedrijven uiten dit burgerschap door middel van hun afvalverwerking, vermindering van vervuilingsprocessen, door bij te dragen aan educatieve en sociale programma’s en door het verdienen van voldoende rendement op de ingezette middelen.

Ook uiteengezet in de termen : “People , planet and profit ‘, beter bekend als de bottom line om het MVO-beleid te evalueren. “People” verwijst naar eerlijke arbeidsomstandigheden, de gemeenschap en de regio waar het bedrijf actief is. “Planet” verwijst naar duurzame praktijken op milieugebied. “Profit” is de economische waarde die door de organisatie gecreëerd wordt na aftrek van de kosten van alle input, inclusief de kosten van het kapitaal (in tegenstelling tot de boekhoudkundige definities van winst).

 People in het MVO

People

Bijvoorbeeld:

Onderdeel van het personeelsbeleid is om boven het minimumloon te salariëren en kortingen te verlenen aan het personeel wanneer zij voor henzelf de producten van de onderneming aanschaffen.

 Planet in het MVO

Planet

Bijvoorbeeld:

Alle producten en ingrediënten zijn in lijn met de laatste regelgeving en richtlijnen. Alle producten komen tegemoet aan strikte wereldwijde kwaliteitseisen.

De onderneming zet geen kinderarbeid in evenals haar leveranciers. Ook let zij op de herkomst van de ingekochte producten.