Ondernemingsplan voor de IND

Ondernemingsplan voor de INDEen ondernemingsplan voor de IND (Immigratie- en naturalisatiedienst) dient aan strikte eisen te voldoen waar wij uiteraard van op de hoogte zijn en hier aan voldoen als we jouw ondernemingsplan schrijven. Voor de IND geldt dat de immigrant welke een zaak gaat voeren een wezenlijke bijdrage levert aan de Nederlandse economie.

De IND beoordeelt een ondernemingsplan aan de hand van hun ABC-puntenmodel. Elke sectie, A, B en C dient voldoende punten op te leveren, echter sectie C mag overgeslagen worden als sectie A en B genoeg punten opleveren. Aan de hand van het ABC-model waar ook wij over beschikken wordt het ondernemingsplan geschreven voor de aanvrager.

Punten die de IND in dit model als onderdeel stelt zijn bijvoorbeeld:

  • Worden er mensen aangenomen, dus wordt er een bijdrage geleverd aan de Nederlandse arbeidsmarkt;

  • Heeft de aanvrager een hoge opleiding genoten in het land van herkomst;

  • Wordt er eigen vermogen ingebracht, oftewel is er voldoende solvabiliteit;

  • Is de rechtsvorm een BV wat natuurlijk zwaarder weegt dan een eenmanszaak of V.O.F.;

  • Is er marktonderzoek uitgevoerd;

  • Worden er volgens het marktonderzoek voldoende en haalbare omzetten geprognosticeerd;

  • Is er een concurrentie-analyse uitgevoerd;

  • etc. etc.

Het gaat er om dat er een bijdrage wordt geleverd en dat de aanvrager zelfstandig  in zijn levensonderhoud kan voorzien met zijn onderneming.

Heb je specifieke vragen over het ondernemingsplan voor de IND of expat-gerelateerde vraagstukken bel of mail ons dan gerust.