Ondernemingsplan voor een advocaat

Ondernemingsplan voor een advocaat

Een ondernemingsplan voor een advocaat is meer academisch van aard dan een standaard ondernemingsplan. Deze kennis en ervaring hebben wij in huis. Met als bestemming verschillende Orden van Advocaten (Den Haag, Rotterdam en Amsterdam) hebben wij met succes een ondernemingsplan voor een advocaat geschreven.

Zo zal bijvoorbeeld de kennis en bibliotheek aan naslagwerk online en in drukwerk vermeld moeten worden. Evenals de specialisatie (zoals Arbeidsrecht, Vreemdelingenrecht, Ondernemingsrecht etc.) met de uiteenzetting op doelgroepen dient uiteengezet te worden. Er dient een duidelijke USP (Unique Selling Point) aanwezig te zijn om een onderscheid te vormen in de huidige markt.

Tevens zal er een minimale kredietfaciliteit aanwezig moeten zijn. Voor bijvoorbeeld de Rotterdamse Orde geldt deze in 2018 € 45.000,-. Ook verwacht de Orde dat in het ondernemingsplan voor een advocaat de begrotingen laten zien dat de eerstkomende 3 jaar financieel onafhankelijk geopereerd kan worden met de praktijk.

Qua financiële begrotingen zal een gedetailleerd  marktonderzoek naar bovengenoemde doelgroepen uitgevoerd moeten worden om tot een realistische omzetcalculatie te komen. Toevoegingen zijn hier onderdeel van.

Het is van belang dat de aspirant ondernemende advocaat reeds een patroon heeft gevonden waar hij zijn praktijk kan uitoefenen. Delen van de kosten in de maatschap is aantrekkelijk en de (mogelijke) allure van de locatie en de maatschap is een voordeel.

De theoretische kant van het ondernemingsplan voor de advocaat weegt even zwaar als het financiële gedeelte. Immers, omzet is voor een redelijk gedeelte gegarandeerd in de vorm van de genoemde toevoegingen. Ook zal de startinvestering geen obstakel zijn, wederom vanwege delen van de kosten met de maatschap.

Wij hebben reeds 5 advocaten begeleid en geholpen met het starten van hun advocatenpraktijk met uiteindelijk een goedkeuring van de Orde van Advocaten. Wil jij ook een uitstekend ondernemingsplan voor je advocatenpraktijk, neem dan direct contact met ons op. Wij kunnen het plan binnen 10 dagen opleveren.