Ondernemingsplan voor een kinderdagverblijf

Ondernemingsplan voor een kinderdagverblijf

Het schrijven van een ondernemingsplan voor een kinderdagverblijf geschiedt anders dan een regulier ondernemingsplan. De pedagogiek, gehanteerde protocollen en beleid inzake een kinderdagverblijf maken het ondernemingsplan anders dan een standaard ondernemingsplan.

Om voorbeelden te noemen qua interieur (Presentatie-aspect van de Marketing-mix): er mogen geen scherpe delen aan kindermeubilair aanwezig zijn en een brandmeldinstallatie (prijzig !) dient aanwezig te zijn. De Inspectie  heeft zo haar voorwaarden. Tevens dient het uiteraard voorkeur een pand te selecteren met tuin en voldoende kamers zodat ook de kleinsten kunnen verblijven (verschoning).

Je hebt aan het ondernemingsplan niet voldoende. Zodoende is er ook een Pedagogisch Beleidsplan noodzakelijk. Hierin dien je je beleid uiteen te zetten volgens welke methodieken de kinderen worden opgevangen. Dit Pedagogisch Beleidsplan kunnen wij naast het ondernemingsplan ook voor je schrijven. De kosten hiervan bedragen slechts € 150,- inclusief BTW en beslaan circa 20 pagina’s.

Wij hebben een tiental kinderdagverblijven gefinancierd gekregen en dus kunnen we jou ook helpen. Een cliënte van ons heeft inmiddels zelfs haar 4e kinderdagverblijf geopend ! (Den Haag).

Wij begeleiden jou net zo lang totdat je je kinderdagverblijf hebt geopend.

Ook onderneemsters die een peuterspeelzaal of gastouderopvang willen starten kunnen contact met ons opnemen. Wij hebben hier ruimschoots ervaring mee en met succes.