SWOT-Analyse in het ondernemingsplan

Een SWOT-analyse is een planningsmethode om de interne sterktes en zwaktes van je onderneming en externe mogelijkheden en bedreigingen in kaart te brengen.

Strengths van de SWOT

Kenmerken van een onderneming welke het een voordeel geven ten opzichte van concurrenten.

Bijvoorbeeld:

Kwalitatief hoog assortiment

Toplocatie

Uitgebreid netwerk of aanwezigheid van klantenbestand

Doorgaande product innovaties

Kenmerken van een onderneming welke het een nadeel geven ten opzichte van concurrenten.

Bijvoorbeeld:

Onvoldoende eigen vermogen

Geen marketingervaring

Downtime en trage systemen en processen

Opportunities van de SWOT

Mogelijkheden welke je onderneming kan verzilveren.

Bijvoorbeeld:

Geen slagkracht van de concurrentie

Export-mogelijkheid

Verwachte interesse in het product of dienst (n.a.v. marktonderzoek)

Elementen in de omgeving welke een bedreiging kunnen vormen voor je onderneming.

Bijvoorbeeld:

Vertragingen bij de leverancier

Toetreding van nieuwe kapitaalkrachtige concurrenten

Strakke regelgeving van de (semi) overheid

Onthoud:

De SWOT-analyse is slechts een methode van indeling en heeft ook beperkingen. Het is bijvoorbeeld niet goed om lijsten samen te stellen en daarbij de werkelijk spelende factoren te negeren. Heldere prioriteiten zijn nodig omdat bijvoorbeeld sterke bedreigingen (threats) zwaarder wegen dan zwakke mogelijkheden (opportunities).

Het is tevens belangrijk om niet zomaar elke toevoeging aan de SWOT te elimineren. De importantie van individuele SWOT’s worden zichtbaar bij de waarde van de strategieen welke zij genereren. Een SWOT item welke waardevolle strategieen oplevert is evident. Een SWOT item welke geen strategieen oplevert kan verwijderd worden.